Politica de confidentialitate a datelor

Ce este GDPR și ce înseamnă pentru tine?

GDPR (General Data Protection Regulation) este un subiect dezbătut intens în cadrul firmelor, pentru că, începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Toate organizațiile - guvernamentale, non-profit sau care oferă bunuri și servicii in UE sau care colectează și analizează date cu privire la rezidenții UE, trebuie să protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.

SC PEFOC.RO SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care îți oferă mai multe avantaje și drepturi:

 

 


 

Ce drepturi am?

 

Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de ștergere a datelor personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal solicitand acest lucru printr-un email trimis la adresa info@semineesibiu.ro și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

SC PEFOC.RO SRL va folosi datele cu caracter personal:

- respectând confidențialitatea în legătură cu prelucrarea acestora (obligația de confidențialitate subzistă și după încheierea oricăror relații comerciale ale clientului cu compania noastra);

- doar pentru îndeplinirea obligațiilor față de client, fiind exclus a fi folosite în scop de marketing sau pentru promovarea produselor ori serviciilor companiei, cu excepția cazului în care aceasta din urmă are o obligație legală de a face acest lucru (ex.: obligația de raportare către diverse autorități publice);

- în relațiile cu firmele de curierat, furnizând doar datele cu caracter personal necesare livrării produselor la clientul final al companiei;

- respectând legislația națională în vigoare, precum și Regulamentul 2016/679/UE.

 

Biano Star

Proiect de dispoziții privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru parteneri

1. Folosim serviciul Biano Star furnizat de Biano s.r.o., 041 46 905, cu sediul social în Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praga 8, pentru a obține evaluări de cumpărare.

2. Atunci când prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm ca un operator de date, iar furnizorul de servicii acționează în calitate de procesator.

3. În legătură cu serviciul prestat, datele cu caracter personal includ prelucrarea informațiilor privind adresa de e-mail și a numărului de telefon furnizate de dvs. în comandă, precum și informațiile privind adresa IP, cât și detalii privind bunurile achiziționate, comanda efectuată și conținutul evaluării pe care îl publicați. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a trimite un formular în scopul obținerii unei evaluări, care va fi analizată, urmând a fi create statistici și evaluări globale, atât ale magazinului online, cât și ale produselor furnizate. Aceste statistici și evaluări sumare nu conțin date cu caracter personal.

4. Participarea la procesul de evaluare are loc în conformitate cu prevederile legale pe baza achiziției efectuate în magazinul online și, în același timp, pe baza refuzului consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Puteți refuza prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment folosind linkul relevant atașat în toate mijloacele de comunicare prin e-mail aferente. De asemenea, vă puteți opune procesării folosind datele noastre de contact uzuale. Decizia de neacordare a unei evaluări nu va afecta în niciun fel capacitatea dvs. de a utiliza pe deplin serviciile oferite de magazinul nostru online.

6. Dacă refuzați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, acestea nu vor mai fi prelucrate decât în cazul în care există un alt motiv legal pentru procesare (inclusiv pentru a ne respecta obligațiile legale sau pentru a ne proteja interesele legitime).