Sobe pe lemne

Soba AB 10kw Modern Otel + Samota + Rotire 360*

6240 ,00 lei
SKU: KOZA/AB/S/N/O/DR/GLASS
8 - 10,5 Kw
250 mm
150 mm
78 %
275 C
110 Kg
Otel + Samota
10.5 kw
A
Comanda